Archive for the ‘מכון איזונים’ Category

Hello world!

יולי 1, 2008

ברוכים הבאים לבלוג איזונים טיפול זוגי.

בבלוג  יועלו שאלות  והתייחסויות לתהליכים זוגיים ומשמעותם, וכן תינתן במה חופשית לגולשים, להביע עמדות, לדבר על רגשות ותחושות , ולהעלות נושאים שאין להם מקום במסגרת הפורום. בחרתי להתחיל עם השאלה (אולי השאלה ב"ה" הידיעה), מה הופך קשר זוגי למוצלח ומתאים, על מה הוא צריך לענות, מה המאפיינים שלו, מה הפרמטרים שיכולים לנבא את הצלחתו?  האם אלו הכבוד והערכה הדדיים, האם  יכולת בקשה וקבלת סליחה, האם מידת החמלה שקיימת בו, האם זו התשוקה המינית,  אולי התאמה בתכונות ובתפיסת העולם. מה דעתכם?

מודעות פרסומת